Back
Press release

El Partido de la Izquierda Europea rechaza que EEUU mantega a Cuba dentro de la lista de “Estados patrocinadores del terrorismo

News Image
Published on: 02.03.2023

English/French/Catalan below

***ES***

El presidente estadunidense, Joe Biden, ha ratificado este miércoles 1 de marzo la decisión de mantener a Cuba en el listado de “Estados patrocinadores del terrorismo”.

Esta decisión no tiene ningún tipo de fundamento y es una muestra más de la persecución de EEUU contra un país que es ejemplo de solidaridad para el mundo.

Además, el seguir manteniendo a Cuba dentro de esta infame lista demuestra el endurecimiento de la política hostil de la Administración Biden y solo sirve para justificar las medidas coercitivas contra el país y el mantenimiento del criminal e ilegal bloqueo que Estados Unidos aplica contra la isla desde hace más de 60 años y que ha sido rechazado treinta veces por la Asamblea General de Naciones Unidas.

El Partido de la Izquierda Europea reitera su rechazo a esta decisión, mostrando su solidaridad con el gobierno y el pueblo cubanos.

El Partido de la Izquierda Europea exige, una vez más, el levantamiento inmediato del ilegal bloqueo y del resto de medidas coercitivas unilaterales que EEUU mantiene contra Cuba.

***EN***

US President Joe Biden ratified this Wednesday, March 1, the decision to keep Cuba on the list of “State sponsors of terrorism.”

This decision has no foundation and is yet another example of US persecution against a country that is an example of solidarity for the world.

Also continuing to keep Cuba on this infamous list demonstrates the hardening of the Biden Administration’s hostile policy and only serves to justify the coercive measures against the country and the maintenance of the criminal and illegal blockade that the United States has applied against the island for more than 60 years and that has been rejected thirty times by the General Assembly of the United Nations.

The European Left Party reiterates its rejection of this decision, showing its solidarity with the Cuban government and people.

The European Left Party demands, once again, the immediate lifting of the illegal blockade and the rest of the unilateral coercive measures that the US maintains against Cuba.

***FR***

Le président américain Joe Biden a ratifié mercredi 1er mars la décision de maintenir Cuba sur la liste des “États soutenant le terrorisme”.

Cette décision n’a aucun fondement et constitue un nouvel exemple de la persécution américaine contre un pays qui est un exemple de solidarité pour le monde.

En outre, le maintien de Cuba sur cette liste infâme démontre le durcissement de la politique hostile de l’administration Biden et ne sert qu’à justifier les mesures coercitives contre ce pays et le maintien du blocus criminel et illégal que les Etats-Unis appliquent contre l’île depuis plus de 60 ans et qui a été rejeté trente fois par l’Assemblée générale des Nations unies.

Le Parti de la Gauche Européenne réitère son rejet de cette décision, en manifestant sa solidarité avec le gouvernement et le peuple cubains.

Le Parti de la Gauche Européenne exige, une fois de plus, la levée immédiate du blocus illégal et de toutes les autres mesures coercitives unilatérales que les Etats-Unis maintiennent contre Cuba.

***CAT***

El Partit de l’Esquerra Europea rebutja que els EUA mantinguin Cuba en la llista dels “Estats patrocinadors del terrorisme”:

El president estatunidenc, Joe Biden, ha ratificat aquest dimecres 1r de març la decisió de mantenir Cuba en la llista dels “Estats patrocinadors del terrorisme”.

Aquesta decisió no té cap tipus de fonament i és prova més de la persecució dels EUA contra un país que és exemple de solidaritat per al món.

A més, el manteniment de Cuba en aquesta infame llista demostra l’enduriment de la política hostil de l’Administració Biden i només serveix per justificar les mesures coercitives contra el país i el manteniment del bloqueig criminal i il·legal que els Estats Units apliquen contra la illa des de fa més de 60 anys i que ha sigut rebutjat trenta cops per l’Assemblea General de les Nacions Unides.

El Partit de l’Esquerra Europea reitera el seu rebuig d’aquesta decisió, mostrant la seva solidaritat amb el govern i el poble cubans.

El Partit de l’Esquerra Europea exigeix, un cop més, l’aixecament immediat del bloqueig il·legal i de la resta de mesures coercitives unilaterals que els EUA mantenen contra Cuba.


[addtoany]